801 777 801

Kontakt

Partnerzy

Buderus Roadshow.

W spotkaniach Buderus zorganizowanych w kilkunastu polskich miastach w ramach trzytygodniowego roadshow uczestniczyło ponad 750 osób. Prezentacje nowych urządzeń miały specjalną oprawę, spójną z koncepcją komunikacji stworzoną specjalnie dla nowej linii urządzeń. Głównym motywem była przestrzeń kosmiczna kojarzona z nowoczesną technologią przyszłości. Spotkania odbywały się w dużym namiocie sferycznym przypominającym bazę kosmiczną. do Ciebie. Wkrótce odwiedzimy Twoje miasto.

Film z Prezentacji nowego kotła Logamax plus GB192i/192iT

Dane firmy

Opublikowane przez:

Robert Bosch Sp. z o.o.
02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 105

tel. +48 22 715 40 00
fax +48 22 715 43 98
e-mail: biuro@buderus.pl

Pozostałe informacje:

NIP: 526-102-79-92,
REGON: 011124535,
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
Zarząd: Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, Peter Slaski, Członek Zarządu
Kapitał Zakładowy: 197 443 600 PLN

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych w Grupie Bosch w Polsce:

Ewa Bąkowska
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Ochrona danych

© Copyright 2016, Bosch Thermotechnik GmbH, Stuttgart, Deutschland

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, grafiki, animacje oraz ich kompozycja na stronach www Bosch (włącznie z marką Buderus) podlegają ochronie praw autorskich i innych praw. Zawartość stron www nie może być kopiowana i rozpowszechniana w celach komercyjnych ani też udostępniana osobom trzecim. Niektóre strony www Bosch zawierają ponadto fotografie, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

 

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronach www Buderus są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności marek wchodzących w skład grupy Bosch, tabliczek znamionowych, logo firmowego i emblematów. Zamieszczone na naszych stronach www marki oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną Robert Bosch Sp. z o.o., Polska.

 

Gwarancja i licencja

Niniejsze strony www zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma Robert Bosch Sp. z o.o. nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji. Firma Robert Bosch Sp. z o.o. wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji zawartych na stronach www, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony firmy Robert Bosch Sp. z o.o. Zawarta na stronach www Buderus własność intelektualna w postaci patentów, marek i praw autorskich jest prawnie chroniona. Strony www Buderus nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej naszej firmy ani osób/firm trzecich.

 

Google Analytics

Firma Bosch korzysta z narzędzia Google Analytics w celu oceny przydatności treści prezentowanych na tym serwisie WWW. Zbiera więc ogólne, inne niż dane osobowe, informacje o użytkownikach serwisu WWW, np. liczbę gości oraz czas spędzany przeciętnie na naszej stronie, nazwę domeny, adresy stron, z których użytkownik przeszedł na nasze strony. Program Google Analytics jest internetowym narzędziem analitycznym opracowanym przez Google, które wykorzystuje pliki cookies do zbierania tego typu informacji. Dzięki analizie tych danych możemy obserwować trendy i opracować dane statystyczne. Potrafimy ocenić, która część serwisu WWW okazała się interesująca dla użytkownika, co przekłada się na zapewnianie lepszych usług naszym klientom oraz daje możliwość prezentacji zindywidualizowanych informacji. W ten sposób jesteśmy w stanie cały czas udoskonalać nasz serwis WWW pod kątem funkcjonalności, szybkości i łatwości obsługi. Więcej szczegółów na temat usługi Google Analytics znaleźć można pod adresem: http://www.google.com/analytics/features/index.html

Cookies

Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze), podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki te mogą zostać usunięte w dowolnej chwili, jednak ich brak może uniemożliwić stosowanie pewnych funkcjonalności naszej strony. W celu usunięcia cookies należy posłużyć się parametrami menu przeglądarki internetowej.